Pomôžte nám pomáhať

O NÁS

NAŠE PROGRAMY

VZDELÁVANIE

UMENIA A KULTÚRA

OCHRANA KULTÚRNYCH PAMIATOK

O nás

Piaristická nadácia vznikla v roku 2020 pri Reholi piaristov na Slovensku s cieľom napĺňať poslanie nadácie najmä formou finančnej a materiálno-technickej podpory vzdelávacích inštitúcií na Slovensku, v poskytovaní grantov a štipendií študentom a pedagógom, ale taktiež v obnove a podpore cirkevných kultúrnych pamiatok.

KDE PÔSOBÍME

Svätý Jur
Nitra
Trenčín
Prievidza

...ale chceme byť všade tam, kde vieme pomôcť!

NADAČNÉ FONDY V SPRÁVE NADÁCIE

Piaristická nadácia spravuje v rámci svojej činnosti  nasledovné nadačné fondy. 
Ak vás zaujala náplň fondu, staňte sa jeho podporovateľom a pomôžte nám naplniť jeho poslanie.

Fond bol založený v roku 2020 rozhodnutím Správnej rady Piaristickej nadácie, za účelom podpory rozvoja piaristických škôl a grantovej podpory žiakov, študentov i zamestnancov týchto škôl.

Fond môžete podporiť na číslo účtu SK85 8330 0000 0021 0181 8716 s uvedením variabilného symbolu VS: 412 002

alebo priamo ONLINE

Fond bol založený v roku 2020 rozhodnutím Správnej rady Piaristickej nadácie, za účelom podpory rozvoja a obnovy národnej kultúrnej pamiatky Kláštora piaristov vo Svätom Jure.

Fond môžete podporiť finančným príspevkom na číslo účtu SK85 8330 0000 0021 0181 8716 s uvedením variabilného symbolu VS: 412 003

alebo priamo ONLINE:

Fond bol založený zmluvou o zriadení nadačného fondu v roku 2020 za účelom podpory rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt spojených s činnosťou a aktivitami speváckeho zboru Piarissimo, ktorý pôsobí pri Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého v Trenčíne.

Fond môžete podporiť na číslo účtu SK85 8330 0000 0021 0181 8716 s uvedením variabilného symbolu VS: 412 004

alebo ONLINE:

Pomôžte nám pomáhať

AKO NÁS Môžete podporiť?

FINANČNE

Finančným darom na účet číslo: SK85 8330 0000 0021 0181 8716

MATERIÁLNE

Materiálnym darom, ktorý potom doručíme do správnych rúk.

časovo

Venujte svoj čas ako dobrovoľníci na našich aktivitách.

AKTUÁLNE PODPORUJEME

Kurzy rešpektujúcej komunikácie a spätnej väzby pre pedagógov

Projekt realizuje Rehoľa piaristov na Slovensku cez školenia riadiacich pracovníkov s externými konzultatmi. Kultúra v organizáciách sa buduje vždy zhora dole. Veríme, že práve vedenia škôl ako nositelia zmeny musia sami ísť v oblasti budovania vzťahov príkladom.

Školský spevácky zbor PIARISSIMO

Sme Školský spevácky zbor Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne – známy pod menom “PIARISSIMO“. 

Náš zbor vznikol po obnovení činnosti školy v roku 1990. Na začiatku účinkoval iba pri rôznych školských akciách. V roku 1999 sa z bežného mládežníckeho gospelového zboru vyprofiloval na klasický miešaný zbor, ktorý interpretuje viachlasné svetské i duchovné skladby rôznych štýlových období – od gregoriánskeho chorálu, cez renesanciu, baroko až po súčasnú modernú duchovnú a svetskú hudbu. V našom repertoári možno nájsť napr. slovenské ľudové piesne, diela starých majstrov, súčasnú zborovú literatúru, hudbu z filmov ako i černošské spirituály a mnohé iné.
AKTUÁLNE ČÍSLA
0
ŠKOLY
500
ŽIAKOV
0
PROJEKTOV

KONTAKT

Piaristická nadácia
Prostredná 1/42
900 21 Svätý Jur
IČO: 53013611

email: info@piaristickanadacia.sk
telefón: +421 910 180 793

IBAN: SK85 8330 0000 0021 0181 8716

PODPORTE ČINNOSŤ NADÁCIE