Pomôžte nám pomáhať

O NÁS

NAŠE PROGRAMY

VZDELÁVANIE

UMENIA A KULTÚRA

OCHRANA KULTÚRNYCH PAMIATOK

O nás

Piaristická nadácia vznikla v roku 2020 pri Reholi piaristov na Slovensku s cieľom napĺňať poslanie nadácie najmä formou finančnej a materiálno-technickej podpory vzdelávacích inštitúcií na Slovensku, v poskytovaní grantov a štipendií študentom a pedagógom, ale taktiež v obnove a podpore cirkevných kultúrnych pamiatok.

KDE PÔSOBÍME

Svätý Jur
Nitra
Trenčín
Prievidza

...ale chceme byť všade tam, kde vieme pomôcť!

NADAČNÉ FONDY V SPRÁVE NADÁCIE

Piaristická nadácia spravuje v rámci svojej činnosti  nasledovné nadačné fondy. 
Ak vás zaujala náplň fondu, staňte sa jeho podporovateľom a pomôžte nám naplniť jeho poslanie.

Fond bol založený v roku 2020 rozhodnutím Správnej rady Piaristickej nadácie, za účelom podpory rozvoja piaristických škôl a grantovej podpory žiakov, študentov i zamestnancov týchto škôl.

Fond môžete podporiť na číslo účtu SK85 8330 0000 0021 0181 8716 s uvedením variabilného symbolu VS: 412 002

alebo priamo ONLINE

Fond bol založený v roku 2020 rozhodnutím Správnej rady Piaristickej nadácie, za účelom podpory rozvoja a obnovy národnej kultúrnej pamiatky Kláštora piaristov vo Svätom Jure.

Fond môžete podporiť finančným príspevkom na číslo účtu SK85 8330 0000 0021 0181 8716 s uvedením variabilného symbolu VS: 412 003

alebo priamo ONLINE:

Fond bol založený zmluvou o zriadení nadačného fondu v roku 2020 za účelom podpory rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt spojených s činnosťou a aktivitami speváckeho zboru Piarissimo, ktorý pôsobí pri Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého v Trenčíne.

Fond môžete podporiť na číslo účtu SK85 8330 0000 0021 0181 8716 s uvedením variabilného symbolu VS: 412 004

alebo ONLINE:

Nadačný fond PIARÁK  bol založený v roku 2020 zmluvou o zriadení nadačného fondu za účelom podpory rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt; rozvoja vedy, vzdelania a telovýchovy.

Poslaním fondu je zhromažďovanie finančných prostriedkov za účelom následnej podpory rozvoja Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne a individuálnej grantovej podpory žiakov, študentov i zamestnancov tejto školy.

Fond môžete podporiť na číslo účtu SK85 8330 0000 0021 0181 8716 s uvedením variabilného symbolu VS: 412 005

alebo ONLINE: 
https://piaristickanadacia.darujme.sk/piarak

Nadačný fond PIARKO  bol založený v roku 2020 zmluvou o zriadení nadačného fondu za účelom podpory rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt; rozvoja vedy, vzdelania a telovýchovy.

Poslaním fondu je zhromažďovanie finančných prostriedkov za účelom následnej podpory rozvoja Piaristickej spojenej školy sv. Jozefa Kalazanského v Nitre a individuálnej grantovej podpory žiakov, študentov i zamestnancov tejto školy.

Fond môžete podporiť na číslo účtu SK85 8330 0000 0021 0181 8716 s uvedením variabilného symbolu VS: 412 006

alebo ONLINE: 
https://piaristickanadacia.darujme.sk/piarko

Nadačný fond HANÁK  bol založený v roku 2020 zmluvou o zriadení nadačného fondu za účelom podpory rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt; rozvoja vedy, vzdelania a telovýchovy.

Poslaním fondu je zhromažďovanie finančných prostriedkov za účelom následnej podpory rozvoja Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka v Prievidzi a individuálnej grantovej podpory žiakov, študentov i zamestnancov tejto školy.

Fond môžete podporiť na číslo účtu SK85 8330 0000 0021 0181 8716 s uvedením variabilného symbolu VS: 412 007

alebo ONLINE: 
https://piaristickanadacia.darujme.sk/hanak

Pomôžte nám pomáhať

AKO NÁS Môžete podporiť?

FINANČNE

Finančným darom na účet číslo: SK85 8330 0000 0021 0181 8716

MATERIÁLNE

Materiálnym darom, ktorý potom doručíme do správnych rúk.

časovo

Venujte svoj čas ako dobrovoľníci na našich aktivitách.

AKTUÁLNE PODPORUJEME

Prispejte k rozvoju piaristických škôl na Slovensku jednoducho prostredníctvom SMS

text SMS:   DMS PIARISTI
na číslo:      877

Zbierka trvá od 14.3.2021 do 14.1.2022.
Cena darcovskej SMS je 2€
(Orange, Telekom, O2).

#nekonečná hodnota UČITEĽA

Tento rok sme sa počas #GivingTuesday (30. november 2021) v spolupráci s troma školami rozhodli podporiť rozvoj pedagógov týchto škôl.

Kurzy rešpektujúcej komunikácie a spätnej väzby pre pedagógov

Projekt realizuje Rehoľa piaristov na Slovensku cez školenia riadiacich pracovníkov s externými konzultatmi. Kultúra v organizáciách sa buduje vždy zhora dole. Veríme, že práve vedenia škôl ako nositelia zmeny musia sami ísť v oblasti budovania vzťahov príkladom.

AKTUÁLNE ČÍSLA
2300
STE NÁM DAROVALI
0
Nadačných fondov
0
SME UŽ Poskytli na dobrú vec

KONTAKT

Piaristická nadácia
Prostredná 1/42
900 21 Svätý Jur
IČO: 53013611

správca: Mgr. Ľuboš Kováč

email: info@piaristickanadacia.sk
telefón: +421 910 180 793

IBAN: SK85 8330 0000 0021 0181 8716

PODPORTE ČINNOSŤ NADÁCIE

Dobromat.sk - každým nákupom pomáhate

ĎAKUJEME PARTNEROM
Zostaňme v kontakte
Nechajte si zasielať aktuálne informácie o našej činnosti.