Nadačný fond HANÁK

Nadačný fond HANÁK  bol založený v roku 2020 zmluvou o zriadení nadačného fondu za účelom podpory rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt; rozvoja vedy, vzdelania a telovýchovy.

Poslaním fondu je zhromažďovanie finančných prostriedkov za účelom následnej podpory rozvoja Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka v Prievidzi a individuálnej grantovej podpory žiakov, študentov i zamestnancov tejto školy.

Fond môžete podporiť na vkladom číslo účtu SK85 8330 0000 0021 0181 8716 s uvedením variabilného symbolu VS: 412 007

alebo ONLINE: 
https://piaristickanadacia.darujme.sk/hanak

DO FONDU STE UŽ PRISPELI SUMOU:

0

ĎAKUJEME
žiaci a zamestnanci
Piaristickej spojenej školy
Františka Hanáka V Prievidzi

ZO ZDROJOV SME PODPORILI

  • február 2021 – finančný dar v sume 740€ pre DAMIÁNA
    (ďakovný list)