Preskočiť na obsah

Nadačný fond HANÁK

Nadačný fond HANÁK  bol založený v roku 2020 zmluvou o zriadení nadačného fondu za účelom podpory rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt; rozvoja vedy, vzdelania a telovýchovy.

Poslaním fondu je zhromažďovanie finančných prostriedkov za účelom následnej podpory rozvoja Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka v Prievidzi a individuálnej grantovej podpory žiakov, študentov i zamestnancov tejto školy.

Fond môžete podporiť na vkladom číslo účtu SK85 8330 0000 0021 0181 8716 s uvedením variabilného symbolu VS: 412 007

alebo ONLINE: 
https://piaristickanadacia.darujme.sk/hanak

DO FONDU STE UŽ PRISPELI SUMOU:

0

ĎAKUJEME
žiaci a zamestnanci
Piaristickej spojenej školy
Františka Hanáka V Prievidzi

AKTUÁLNE PROJEKTY ŠKOLY

Rozvoj pedagógov

V spolupráci so zriaďovateľom školy pracujeme na programe interného vzdelávania pedagogických zamestnancov, nakoľko nám záleží na osobnostnom, odbornom i duchovnom rozvoji našich učiteľov.

V spolupráci s LEAF sme zapojení do programu, ktorý je zameraný na budovanie kultúry rozvojaučiteľského tímu prostredníctvom kolegiálnej podpory.

Toto naše úsilie je spojené aj s finančnými nákladmi. 
Hľadáme dobrodincov, ktorým dáva zmysel práca na rozvoji pedagógov a podporia toto naše úsilie aj finančne… 

Moderná škola

Na šk. rok 2021/2022 sme identifikovali nasledujúce investičné projekty, ktorými chceme prispieť k skrášleniu prostredia našej školy a budovať tak prostredie, v ktorom by sa žiaci a študenti dobre cítili a radi by sa doň vracali…

Celkové náklady na toto naše úsilie sú vyčíslené na sumu 9.000€
Tento projekt bez pomoci zvonku nezvládneme a preto hľadáme zdroje z dotácií, grantov, ale i cez príspevky dobrodincov.
Ak nás chcete podporiť a prispieť tak k skrášleniu našej školy vopred Vám ďakujeme.

FORMA podpory školy

Finančná pomoc

Kedykoľvek môžete podporiť niektorý z našich aktuálnych projektov alebo nám prispieť do nadačného fondu školy…

Ľudské zdroje

Vnímame, že aj medzi našimi priateľmi a podporovateľmi sa nájde mnoho z Vás, ktorí by boli ochotní nám pomôcť svojimi radami, či venovať svoj čas študentom a prezentovať im svoje životné, či pracovné skúsenosti…
Dajte nám o sebe vedieť 🙂

MAteriálna pomoc

Častokrát sa stane, že naši študenti pri realizácií svojich projektov či aktivít potrebujú nejaký materiál… 

Aktuálne zháňame:

Charitatívna reklama

Staňte sa našim partnerom pri organizovaní podujatí školy a my sa Vám odvďačíme propagáciou Vašej firmy.
Kontaktujte nás na info@piaristickanadacia.sk  

Venujte našej škole svoje 2%
Ďakujeme Vám

Ambróz Jamriško, riaditeľ školy
(skola@piaristi-pd.sk)

ZO ZDROJOV NADAČNÉHO FONDU SME PODPORILI

  • február 2021 – finančný dar v sume 740€ pre DAMIÁNA
    (ďakovný list)
  • jún 2022 – finančný dar v sume 730€ pre PSŠ F. Hanáka – podpora zahraničnej cesty zástupcov školy do Francúzska.
  • júl 2022 – finančný dar v sume 1005€ pre KALAZANS – združenie detí a mládeže – organizovanie Piaristického letného tábora pre žiakov školy.