fbpx
Preskočiť na obsah

Nadačný fond PIARISTI

Nadačný fond PIARISTI  bol založený v roku 2023 zmluvou o zriadení nadačného fondu za účelom podpory aktivít Rehole piaristov na Slovensku, ktorej hlavným poslaním je výchova detí a mládeže. 

Piaristi, prostredníctvom pastoračných aktivít a piaristických škôl, pokračujú v diele svojho zakladateľa, sv. Jozefa Kalazanského, s cieľom vychovávať nové generácie hodnotovo zakorenených ľudí, ktorí objavia svoju jedinečnosť i poslanie a sú pripravení pretvárať spoločnosť v láske k Pravde, Dobru a Kráse.

Fond môžete podporiť na vkladom číslo účtu 
SK36 8330 0000 0026 0256 4638

Nakoľko nám záleží na cielenej pomoci, každý darca môže rozhodnúť, ktorú oblasť chce podporiť. Stačí ak uvediete pri platbe správne údaje a my tak budeme môcť piaristom pomôcť smerovať vašu pomoc konkrétnejšie.

Postačí ak pri platbách uvediete nasledujúci špecifický symbol a prípadne správu pre prijímateľa:

PODPORA KOMUNÍT PIARISTOV – špecifický symbol 01; správa pre prijímateľa (Nitra, Trenčín, Prievidza – podľa toho, ktorú komunitu chcete podporiť).

FORMÁCIA PIARISTOV – špecifický symbol 02; Ak sa rozhodnete podporiť formáciu a štúdium novej generácie piaristov.

PODPORA PIARISTICKÝCH KOSTOLOV – špecifický symbol 03; správa pre prijímateľa (Nitra, Trenčín, Prievidza – podľa toho, ktorý kostol si prajete chcete podporiť).

PODPORA PIARISTICKÝCH ŠKÔL – pre podporu piaristický škôl využite prosím niektorý z nadačných  fondov konkrétnej školy alebo nadačný fond novej piaristickej školy. 

 

ĎAKUJEME