Nadačný fond PIARKO

Nadačný fond PIARKO  bol založený v roku 2020 zmluvou o zriadení nadačného fondu za účelom podpory rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt; rozvoja vedy, vzdelania a telovýchovy.

Poslaním fondu je zhromažďovanie finančných prostriedkov za účelom následnej podpory rozvoja Piaristickej spojenej školy sv. Jozefa Kalazanského v Nitre a individuálnej grantovej podpory žiakov, študentov i zamestnancov tejto školy.

Fond môžete podporiť na vkladom číslo účtu SK85 8330 0000 0021 0181 8716 s uvedením variabilného symbolu VS: 412 006

alebo ONLINE: 
https://piaristickanadacia.darujme.sk/piarko

DO FONDU STE UŽ PRISPELI SUMOU:

0

ĎAKUJEME
žiaci a zamestnanci
Piaristickej spojenej školy
sv. Jozefa Kalazanského v Nitre

ZO ZDROJOV SME PODPORILI

  • marec 2021 – sumou 720 € sme podporili realizáciu vzdelávacieho workshopu pre pedagógov školy