fbpx
Preskočiť na obsah

Nadačný fond PIARKO

Nadačný fond PIARKO  bol založený v roku 2020 zmluvou o zriadení nadačného fondu za účelom podpory rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt; rozvoja vedy, vzdelania a telovýchovy.

Poslaním fondu je zhromažďovanie finančných prostriedkov za účelom následnej podpory rozvoja Piaristickej spojenej školy sv. Jozefa Kalazanského v Nitre a individuálnej grantovej podpory žiakov, študentov i zamestnancov tejto školy.

Fond môžete podporiť na vkladom číslo účtu SK53 8330 0000 0023 0258 4266

alebo ONLINE: 
https://piaristickanadacia.darujme.sk/piarko

DO FONDU STE UŽ PRISPELI SUMOU:

0

ĎAKUJEME
žiaci a zamestnanci
Piaristickej spojenej školy
sv. Jozefa Kalazanského v Nitre

Rozvoj pedagógov

V spolupráci so zriaďovateľom školy pracujeme na programe interného vzdelávania pedagogických zamestnancov, nakoľko nám záleží na osobnostnom, odbornom i duchovnom rozvoji našich učiteľov.

V spolupráci s LEAF sme zapojení do programu, ktorý je zameraný na budovanie kultúry rozvojaučiteľského tímu prostredníctvom kolegiálnej podpory.

Toto naše úsilie je spojené aj s finančnými nákladmi. 
Hľadáme dobrodincov, ktorým dáva zmysel práca na rozvoji pedagógov a podporia toto naše úsilie aj finančne… 

Moderná škola

Postupne skrášľujeme prostredie našej školy prostredníctvom rozličných enviro projektov. Budujeme prostredie, v ktorom by sa žiaci a študenti dobre cítili a radi by sa doň vracali…

Okrem toho však chceme napredovať v modernizácii vzdelávacieho procesu a preto v nasledujúcom období plánujeme realizovať niekoľko technicko-inveštičných projektov, ako napr.

  • potrebné náklady v €: 6.500€
  • potrebné náklady na prerobenie učebne v €: 10.000
  • záleží nám aj na čistote a dezinfekcii priestorov a uľahčení práce pre našich zamestnancov. Preto plánujem zakúpiť profesionálny čistiaci stroj na údržbu chodieb a telocvične.
  • odhadované náklady v €: 3500

Tieto naše plány bez pomoci zvonku nezvládneme a preto hľadáme zdroje z dotácií, grantov, ale i cez príspevky dobrodincov.
Ak nás chcete podporiť a prispieť tak k rozvoju našej školy vopred Vám ďakujeme.

FORMA podpory školy

Finančná pomoc

Kedykoľvek môžete podporiť niektorý z našich aktuálnych projektov alebo nám prispieť do nadačného fondu školy…

Ľudské zdroje

Vnímame, že aj medzi našimi priateľmi a podporovateľmi sa nájde mnoho z Vás, ktorí by boli ochotní nám pomôcť svojimi radami, či venovať svoj čas študentom a prezentovať im svoje životné, či pracovné skúsenosti…
Dajte nám o sebe vedieť 🙂

MAteriálna pomoc

Častokrát sa stane, že naši študenti pri realizácií svojich projektov či aktivít potrebujú nejaký materiál… 

Aktuálne zháňame:

Charitatívna reklama

Staňte sa našim partnerom pri organizovaní podujatí školy a my sa Vám odvďačíme propagáciou Vašej firmy.
Kontaktujte nás na info@piaristickanadacia.sk  

Venujte našej škole svoje 2%

ZO ZDROJOV SME PODPORILI

  • marec 2021 – sumou 720 € sme podporili realizáciu vzdelávacieho workshopu pre pedagógov školy

ZA PODPORU ĎAKUJEME