Dokumenty NADÁCIE

Piaristická nadácia vznikla 21.4.2020 zápisom v registri nadácií pod číslom 203/Na-2002/1227.

VÝROČNÉ SPRÁVY

VEREJNÉ ZBIERKY


Názov zbierky: Calasanz 21

číslo zbierky: 000-2021-000021
trvanie: 15.1.2021 – 14.1.2022
číslo účtu: SK27 8330 0000 0023 0191 3494