fbpx
Preskočiť na obsah

Dokumenty NADÁCIE

Piaristická nadácia vznikla 21.4.2020 zápisom v registri nadácií pod číslom 203/Na-2002/1227.

VÝROČNÉ SPRÁVY


Názov zbierky: Svetlo pre Venezuelu

číslo zbierky: 000-2022-015731
trvanie: 18.2.2022 – 31.12.2022
číslo účtu: SK89 8330 0000 0028 0211 4121

Názov zbierky: Calasanz 22

číslo zbierky: 000-2022-014108
trvanie: 18.2.2022 – 31.1.2023
číslo účtu: SK08 8330 0000 0026 0210 4295


Názov zbierky: Calasanz 21

číslo zbierky: 000-2021-000021
trvanie: 29.1.2021 – 14.1.2022
číslo účtu: SK27 8330 0000 0023 0191 3494