fbpx
Preskočiť na obsah

Nadačný fond De fontibus Salvatoris

Nadačný fond De fontibus Salvatoris  bol založený v roku 2022 zmluvou o zriadení nadačného fondu za účelom podpory rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt; rozvoja vedy, vzdelania a telovýchovy; realizácia a ochrana ľudských práv a iných humanitných cieľov; ochrana práv detí a mládeže; ochrana zdravia; ochrana a tvorba životného prostredia, plnenie individuálnej humanitárnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb.

Poslaním fondu je zhromažďovanie finančných prostriedkov za účelom následnej podpory verejnoprospešných aktivít Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, Slovenská provincia.

 

Fond môžete podporiť dobrovoľným príspevkom na číslo účtu:
SK85 8330 0000 0021 0181 8716
s uvedením variabilného symbolu VS: 412 012

alebo ONLINE: 
https://piaristickanadacia.darujme.sk/dfs

DO FONDU STE UŽ PRISPELI SUMOU:

0

ĎAKUJEME
sestry
Kongregácie Najsvätejšieho Spasiteľa

AKTUÁLNE PROJEKTY

Rozhodli sme sa poskytnúť náš nevyužitý dom na pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine.

Aby sme vedeli finančne pokryť náklady spojené s prichýlením utečencov, rozhodli sme sa založiť nadačný fond.
Vyzbierané prostriedky v tomto roku plánujeme využiť práve pre Dom pre migrantov u spasiteliek v Banskej Bystrici. 

Ďakujeme vám za akúkoľvek finančnú, materiálnu a personálnu pomoc. 

Viac zo života Domu pre migrantov u spasiteliek môžete sledovať na Facebooku.

Ďakujeme Vám ZA VAŠU PODPORU

ZO ZDROJOV NADAČNÉHO FONDU SME PODPORILI

pripravujeme

KONTAKT: 
sr. Marta Chraščová, CSSsS
provinciálna ekonómka
Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa,
Slovenská provincia
Jakubovo nám. 5, 811 09  Bratislava
+421 905 273 409
ksns@spasitelky.sk