fbpx
Preskočiť na obsah

Nadačný fond Ad Mundum

Nadačný fond Ad Mundum bol založený v roku 2022 rozhodnutím Správnej rady Piaristickej nadácie, za účelom dlhodobej podpory humanitárnych a rozvojových projektov na Slovensku i v zahraničí.

Poslaním fondu je zhromažďovanie finančných prostriedkov za účelom následnej podpory verejnoprospešných aktivít Rehole piaristov na Slovensku a iných partnerských organizácií. 

Fond môžete podporiť na vkladom číslo účtu SK85 8330 0000 0021 0181 8716 s uvedením variabilného symbolu VS: 412 011

alebo ONLINE: 
https://piaristickanadacia.darujme.sk/admundum

DO FONDU STE UŽ PRISPELI SUMOU:

0

ĎAKUJEME
správna rada
Piaristickej nadácie

AKTUÁLNE PROJEKTY

V roku 2022 sme sa rozhodli výťažok fondu použiť na pomoc utečencom z Ukrajiny 🇺🇦
💛 podporíme zabezpečenie základných potrieb pre žiakov a študentov z Ukrajiny, ktorí nastúpia na piaristické školy;
💙 podporíme mladé rodiny, ktoré našli útočisko v piaristických kláštoroch;
💛 radi by sme podporili aj samotných piaristov, ktorým by sme chceli refundovať časť nákladov spojených s ubytovaním utečencov;
💙 ak to bude potrebné podporíme aj piaristické farnosti priamo na Ukrajine.
 
Ďakujeme vám za vašu štedrosť a pomoc. 
Ďakujeme Vám ZA VAŠU PODPORU

ZO ZDROJOV NADAČNÉHO FONDU SME PODPORILI

pripravujeme