fbpx
Preskočiť na obsah

Nadačný fond PIARÁK

Nadačný fond PIARÁK  bol založený v roku 2020 zmluvou o zriadení nadačného fondu za účelom podpory rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt; rozvoja vedy, vzdelania a telovýchovy.

Poslaním fondu je zhromažďovanie finančných prostriedkov za účelom následnej podpory rozvoja Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne a individuálnej grantovej podpory žiakov, študentov i zamestnancov tejto školy.

Fond môžete podporiť na vkladom číslo účtu
SK55 8330 0000 0023 0256 7255

alebo ONLINE: 
https://piaristickanadacia.darujme.sk/piarak

DO FONDU STE UŽ PRISPELI SUMOU:

0

ĎAKUJEME
žiaci a zamestnanci 
Piaristického gymnázia
Jozefa Braneckého v Trenčíne

Zo zdrojov sme podporili

  • september 2021 – sumou 300 € sme podporili úhradu nákladov na stravovanie študentov školy, ktorým sociálna situácia neumožňuje vykryť tieto náklady
  • január 2022 – sumou 140 € sme podporili úhradu nákladov na stravovanie študentov školy, ktorým sociálna situácia neumožňuje vykryť tieto náklady
  • apríl 2022 – sumou 300 € sme podporili úhradu nákladov na stravovanie študentov z Ukrajiny, ktorí v neľahkej situácii úteku pred vojnou boli zaradení k štúdiu na našej škole a sociálna situácia im neumožňuje vykryť tieto náklady.
  • september 2022 – sumou 510 € sme podporili úhradu nákladov spojených s realizáciou rozvojových programov pre pedagógov školy.
  • september 2022 – sumou 1 130 € sme podporili úhradu nákladov spojených s realizáciou KALAZANSKÉHO FÓRA 2022.

ZA PODPORU ĎAKUJEME