Nadačný fond PIARÁK

Nadačný fond PIARÁK  bol založený v roku 2020 zmluvou o zriadení nadačného fondu za účelom podpory rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt; rozvoja vedy, vzdelania a telovýchovy.

Poslaním fondu je zhromažďovanie finančných prostriedkov za účelom následnej podpory rozvoja Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne a individuálnej grantovej podpory žiakov, študentov i zamestnancov tejto školy.

Fond môžete podporiť na vkladom číslo účtu SK85 8330 0000 0021 0181 8716 s uvedením variabilného symbolu VS: 412 005

alebo ONLINE: 
https://piaristickanadacia.darujme.sk/piarak

DO FONDU STE UŽ PRISPELI SUMOU:

0

ĎAKUJEME
žiaci a zamestnanci 
Piaristického gymnázia
Jozefa Braneckého v Trenčíne

Zo zdrojov sme podporili

… pripravujeme…