fbpx
Preskočiť na obsah

Materiálna podpora

Finančný príspevok nie je jediný spôsob, ktorým môžete podporiť nadáciu a jej aktivity.
Pri našej činnosti sa stretávame s okolnosťami, keď vieme pomôcť aj inak ako finančne.
Vítané sú preto aj iné formy ako napr.:

Poskytnutím vecného daru môžete podporiť prácu Piaristickej nadácie (napr. darovaním technického vybavenia pre kanceláriu, auta a pod.) alebo iných organizácií, príp. jednotlivcov. Vďaka spoluprácou so školami radi prijmeme aj kancelárske pomôcky (ako napr. kancelársky papier), ktoré následne distribujeme na školy a pomôžu tak aj iným. Pravidelne sa snažíme zbierať aj podnety od našich partnerských organizácií aká pomoc by im pomohla a uverejňujeme ich na našej stránke s možnosťou prepojenia darcu a obdarovaného.

V SÚČASNOSTI

  • kancelársky papier pre školy a letné tábory

PONÚKAME

Ak viete pomôcť vecným darom neváhajte nás kontaktovať
telefonicky: 0910 180 793
alebo emailom: info@piaristickanadacia.sk