fbpx
Preskočiť na obsah

O NÁS

NAŠE PROGRAMY

VZDELÁVANIE

UMENIA A KULTÚRA

OCHRANA KULTÚRNYCH PAMIATOK

O nás

Piaristická nadácia vznikla v roku 2020 pri Reholi piaristov na Slovensku s cieľom napĺňať poslanie nadácie najmä formou finančnej a materiálno-technickej podpory vzdelávacích inštitúcií na Slovensku, v poskytovaní grantov a štipendií študentom a pedagógom, ale taktiež v obnove a podpore cirkevných kultúrnych pamiatok.

KDE PÔSOBÍME

Svätý Jur
Nitra
Trenčín
Prievidza

...ale chceme byť všade tam, kde vieme pomôcť!

NADAČNÉ FONDY V SPRÁVE NADÁCIE

Piaristická nadácia spravuje v rámci svojej činnosti  nasledovné nadačné fondy. 
Ak vás zaujala náplň fondu, staňte sa jeho podporovateľom a pomôžte nám naplniť jeho poslanie.

Fond bol založený v roku 2020 rozhodnutím Správnej rady Piaristickej nadácie, za účelom podpory rozvoja piaristických škôl a grantovej podpory žiakov, študentov i zamestnancov týchto škôl.

Fond môžete podporiť na číslo účtu SK85 8330 0000 0021 0181 8716 s uvedením variabilného symbolu VS: 412 002

Fond bol založený v roku 2020 rozhodnutím Správnej rady Piaristickej nadácie, za účelom podpory rozvoja a obnovy národnej kultúrnej pamiatky Kláštora piaristov vo Svätom Jure.

Fond môžete podporiť finančným príspevkom na číslo účtu SK85 8330 0000 0021 0181 8716 s uvedením variabilného symbolu VS: 412 003

Fond bol založený zmluvou o zriadení nadačného fondu v roku 2020 za účelom podpory rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt spojených s činnosťou a aktivitami speváckeho zboru Piarissimo, ktorý pôsobí pri Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého v Trenčíne.

Fond môžete podporiť na číslo účtu SK85 8330 0000 0021 0181 8716 s uvedením variabilného symbolu VS: 412 004

Nadačný fond PIARÁK  bol založený v roku 2020 zmluvou o zriadení nadačného fondu za účelom podpory rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt; rozvoja vedy, vzdelania a telovýchovy.

Poslaním fondu je zhromažďovanie finančných prostriedkov za účelom následnej podpory rozvoja Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne a individuálnej grantovej podpory žiakov, študentov i zamestnancov tejto školy.

Fond môžete podporiť na číslo účtu SK85 8330 0000 0021 0181 8716 s uvedením variabilného symbolu VS: 412 005

alebo ONLINE: 
https://piaristickanadacia.darujme.sk/piarak

Nadačný fond PIARKO  bol založený v roku 2020 zmluvou o zriadení nadačného fondu za účelom podpory rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt; rozvoja vedy, vzdelania a telovýchovy.

Poslaním fondu je zhromažďovanie finančných prostriedkov za účelom následnej podpory rozvoja Piaristickej spojenej školy sv. Jozefa Kalazanského v Nitre a individuálnej grantovej podpory žiakov, študentov i zamestnancov tejto školy.

Fond môžete podporiť na číslo účtu SK85 8330 0000 0021 0181 8716 s uvedením variabilného symbolu VS: 412 006

alebo ONLINE: 
https://piaristickanadacia.darujme.sk/piarko

Nadačný fond HANÁK  bol založený v roku 2020 zmluvou o zriadení nadačného fondu za účelom podpory rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt; rozvoja vedy, vzdelania a telovýchovy.

Poslaním fondu je zhromažďovanie finančných prostriedkov za účelom následnej podpory rozvoja Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka v Prievidzi a individuálnej grantovej podpory žiakov, študentov i zamestnancov tejto školy.

Fond môžete podporiť na číslo účtu SK85 8330 0000 0021 0181 8716 s uvedením variabilného symbolu VS: 412 007

alebo ONLINE: 
https://piaristickanadacia.darujme.sk/hanak

Fond bol založený v roku 2022 rozhodnutím Správnej rady Piaristickej nadácie, za účelom dlhodobej podpory humanitárnych a rozvojových projektov na Slovensku i v zahraničí.

Fond môžete podporiť na číslo účtu SK85 8330 0000 0021 0181 8716 s uvedením variabilného symbolu VS: 412 011.

alebo ONLINE: 
https://piaristickanadacia.darujme.sk/admundum

V roku 2022 výťažok fondu venujeme na podporu ukrajinských rodín, ktoré utekajú pred vojnou.

Nadačný fond De fontibus Salvatoris  bol založený v roku 2022 zmluvou o zriadení nadačného fondu za účelom podpory rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt; rozvoja vedy, vzdelania a telovýchovy; realizácia a ochrana ľudských práv a iných humanitných cieľov; ochrana práv detí a mládeže; ochrana zdravia; ochrana a tvorba životného prostredia, plnenie individuálnej humanitárnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb.

Poslaním fondu je zhromažďovanie finančných prostriedkov za účelom následnej podpory verejnoprospešných aktivít Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, Slovenská provincia.

Fond môžete podporiť na číslo účtu SK85 8330 0000 0021 0181 8716 s uvedením variabilného symbolu VS: 412 012.

alebo ONLINE: 
https://piaristickanadacia.darujme.sk/dfs

Nadačný fond NUMERI  bol založený v roku 2022 rozhodnutím Správnej rady nadácie za účelom podpory prepájania informačných technológií, inovatívnych projektov a ich využitia na podporu verejnoprospešných účelov rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt; rozvoja vedy, vzdelania a telovýchovy; realizácia a ochrana ľudských práv a iných humanitných cieľov; ochrana práv detí a mládeže; ochrana zdravia; ochrana a tvorba životného prostredia, plnenie individuálnej humanitárnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb.

Fond môžete podporiť dobrovoľným príspevkom na číslo účtu SK62 7500 0000 0040 3041 1204.

Pomôžte nám pomáhať

AKO NÁS Môžete podporiť?

FINANČNE

Finančným darom na účet číslo: SK85 8330 0000 0021 0181 8716

MATERIÁLNE

Materiálnym darom, ktorý potom doručíme do správnych rúk.

časovo

Venujte svoj čas ako dobrovoľníci na našich aktivitách.

AKTUÁLNE PODPORUJEME

DARUJTE PIARISTOM 2% (3%) z daní

Veríme, že výchova a vzdelávanie detí a mládeže je kľúčom k ich úspešnej budúcnosti.
Snažíme sa rôznymi formami financovať naše aktivity na podporu škôl a mimoškolských aktivít.

Vieme, že mnohí z Vás majú túžbu nám v našom diele pomôcť. Preto Vás prosíme, aby ste nám aj v tomto roku poukázali svoje 2% z daní, čím prispejete na hodnotnejší život deťom a mládeži. 

PODPORILI SME

OD ZALOŽENIA NADÁCIE
2300
STE NÁM DAROVALI
0
Nadačných fondov
0
SME UŽ Poskytli na dobrú vec

KONTAKT

Piaristická nadácia
Prostredná 1/42
900 21 Svätý Jur
IČO: 53013611
DIČ: 2121405220

správca: Mgr. Ľuboš Kováč

email: info@piaristickanadacia.sk
telefón: +421 910 180 793

IBAN: SK85 8330 0000 0021 0181 8716

PODPORTE ČINNOSŤ NADÁCIE

Dobromat.sk - každým nákupom pomáhate

ĎAKUJEME PARTNEROM
Zostaňme v kontakte
Nechajte si zasielať aktuálne informácie o našej činnosti.